stk:navigation.get-menuitem-name(function)

Outputs menuitem name (alternatively display name if not set) for selected menuitem.

xs:stringstk:navigation.get-menuitem-name
  1. element()?menuitem

Examples

Input

<xsl:value-of select="stk:navigation.get-menuitem-name($stk:current-resource)"/>

Result

stk:navigation.get-menuitem-name

Parameters

menuitem
The menuitem to get the menuitem name for
Type
element()?